OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 19.03.2023 09:19:10 

Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.             Private Intelligence Agency Ltd.

Profil Agentúry
Tradícia a odborné skúsenosti v oblasti súkromného podnikania a špeciálne v oblasti obchodného poradenstva štaturárnych zástupcov Súkromnej Informačnej Agentúry spol. s r.o. siahajú až do  roku 1996. 

Poskytujeme komplexné služby v oblasti :

marketingové poradenstvo ( reklama, propagácia, plošná a riadková inzercia, PR, reklamné panely, bilboardy, letáky, plagáty),
 
organizačné poradenstvo ( transportné a tranfsferové služby, kuriérske služby, osobná doprava do 8 osôb počas jednej prepravy, nákladná  doprava vykonávaná  nákladnými vozidlami do 3,5 tony  organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav a veľtrhov),  
 
obchodné poradenstvo ( poradenstvo pri bežných prevádzkových činnostiach, konzultačná činnosť pre strategické riadenie, poradenstvo pri podnikaní s novými domácimi i zahraničnými obchodnými partnermi),
 
informačná kancelária ( prieskum trhu a verejnej mienky, poskytovanie informácií z verejno-dostupných zdrojov a iných zdrojov, preverovanie spravodajských informácií pre tlačové agentúry, monitorovanie trhovej situácie a konkurenčného prostredia, vyhodnocovanie vnútropodnikového a vonkajšieho prostredia firmy, dokumentácia dôkazov pre reklamácie a súdne spory),
                                                                                                                                         
Neustále zvyšujeme kvalitu a rozsah poskytovaných služieb a preto našim klientom poskytujeme komplexné služby, ktoré keď nemožno ihneď zabezpečiť priamo z našej strany, tak  spolupracujeme s našimi overenými  externými odborníkmi a dodávateľmi ( právnické kancelárie, reklamné agentúry ). Špecializujeme sa skôr na menšie obchodné spoločnosti a živnostníkov a tomu sa snažíme aj prispôsobovať ponúkané služby a ich cenovú dostupnosť pre malého a stredného podnikateľa.