OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.07.2022 11:20:59 

Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.             Private Intelligence Agency Ltd.

Obchodné poradenstvo
 
Zástupca klienta: Zastupujeme klienta pri rokovaniach s obchodnými partnermi, súkromnými osobami, štátnymi orgánmi a ostatnými mimovládnymi organizáciami na základe písomného splnomocnenia, mandátnej zmluvy alebo iného poverenia. Vykonávame obchodné poradenstvo pri podnikaní s novými domácimi ale aj zahraničnými obchodnými partnermi.
                                                                             
Taktický obchodný konzultant:  konzultačná činnosť v počiatočných fázach podnikateľskej činnosti klienta ako aj pri bežných prevádzkových činnostiach. Poradenstvo pri strategických rozhodnutiach ohľadom riadenia firmy.   Účtovné a daňové poradenstvo zabezpečujeme v spolupráci s renomovanou účtovnou a auditorskou spoločnosťou     S O L I D I T A   s.r.o. , ktorá pôsobí na Slovensku už viac ako 15 rokov a zabezpečuje svoje odborné služby pre mnohých slovenských ale aj zahraničných klientov. Pre potreby právneho poradenstva pri riešení citlivých problémov našich klientov spolupracujeme s advokátskou janceláriou s dlhoročnou praxou.
 
Krízový manažment: Sekcia sa venuje riešeniu a poradenstvu pri výnimočných obchodných situáciách v podnikateľskej činnosti našich klientov.  Často sa jedná o existečné problémy klientovej  firmy. S využitím našich dlhoročných skúseností sa snažíme postihnutého klienta vyviesť z jeho ťažkej podnikateľskej situácie s využitím všetkých  možností, ktoré umožňujú zákony Slovenskej republiky.
                                                                                                                                    
Prednášky, školenia, semináre:  Zabezpečujeme školenia a semináre v odbornej oblasti. Ekonomické a účtovné semináre zabezpečujeme prostredníctvom vlastných lektorov, z iných oborov si pozývame odborníkov z danej oblasti.  Zaujímavosťou roku 2013 bolo prijatie pozvania od zástupcov samosprávy Bratislava nové mesto na verejné premietanie dokumentárneho filmu "Šmejdi", ktoré bolo zamerané na osvetu medzi seniormi, aby sa vedeli chrániť pred nekalými predajnými praktikami niektorých firiem.   Projekt osvety pokračoval kampaňou sériou článkov v médiách aby sa občania nenechali nachytať a okradnúť nekalými praktikami firiem