OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.07.2022 11:20:59 

Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.             Private Intelligence Agency Ltd.

Kontaktne informácie
Poštová adresa sídla firmy:
                                                       Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.
                                         Račianska 97
                                         831 02 Bratislava
 
Emailová adresa firmy:  daniel.lambert@azet.sk

(VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA SR)

 Telefonický Kontakt:
                                                             Kancelária: 00421 2 62 52 01 51   
                                     Pohotovostný služobný mobil: 00421 903 969 231                                                
                                              Mobil sekretariát: 00421 903 622 015 
 
 

Súčasná úradujúca riaditeľka agentúry (od roku 2016)   RNDr. Mária Križanová

 
Zosnulý riaditeľ agentúry (2002 až do +23.12.2015) :  Ing. Pavol Križan CSc.
 
 
 
        
Vedúci operatívnej sekcie: Ing. Daniel Lambert