OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.07.2022 11:20:59 

Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.             Private Intelligence Agency Ltd.

Marketingové a reklamné poradenstvo
 Riadková inzercia Naša firma sa špecializuje na personálnu inzerciu v regionálnych novinách bezplatne distribuovaných do poštových schránok v regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti ako je v hlavnom meste. Medzi doporučované noviny patrí: MY – regionálne noviny s celoslovenskou pôsobnosťou, Pardon - regionálne noviny s celoslovenskou pôsobnosťou – krajské mestá a okolie, OLYMP- reklamné noviny sídliace vo väčších mestách, Benefit –firemné ale aj občianske regionálne verzie distribuované do firiem a domácností vo väčších mestách SR. 
 
Plošná inzercia: vo všetkých novinách a časopisoch, o ktoré klient požiada. Vypracovanie grafických podkladov inzerátov podľa želania klienta v programoch Corel DRAV alebo PhotoSHOP. Hlavná výhoda využitia týchto našich služieb je, že je pre klienta absolútne bezplatná, lebo svoje prevádzkové náklady poskytovania týchto služieb si uhrádzame z agentúrnej provízie poskytovanej redakciou ktorá plošný inzerát uverejňuje.  
      
Reklamné reportáže: Novodobá forma ovplyvňovania verejnej nej mienky firmami, formou nákupu reklamného priestoru v časopise alebo novinách a následne na konkrétnej ploche uverejniť článok, ktorého myšlienka, alebo reklamné posolstvo budí dojem nezávislého vierohodného novinárskeho zdroja a pôsobí tak na klienta oveľa efektívnejšie ako vynútená plošná inzercia.
 
Fyzická reklama: reklamné panely, reklamné predmety, návrh a tlač reklamných materiálov, letákov a vizitiek a ich následné rozširovanie podľa potrieb klienta, ako aj fyzický dozor nad realizáciou reklamnej kampane.